Mijn dienstverlening

Sakkers Advocatuur richt zich op de commerciƫle juridische dienstverlening. Ik sta zowel het midden - en kleinbedrijf als particulieren bij. Ik heb ruime ervaring op de (rechts)gebieden waarin ik werkzaam ben. Ik voer een algemene praktijk, waarbij de nadruk ligt op het arbeidsrecht, ambtenarenrecht, contractenrecht en personen- en familierecht (waaronder jeugdrecht).

Rechtsgebieden
Mediation

Mediation is een steeds vaker gehanteerde manier van conflictoplossing tegen relatief lage kosten. "Mediation is een vorm van conflicthantering, waarbij een onafhankelijke neutrale derde, de mediator, partijen begeleidt om vanuit hun werkelijk belangen tot een gezamenlijk gedragen en een voor ieder van hen optimale oplossing van hun conflict te komen."

Personen- en familierecht

Diverse particulieren worden door mij in personen en familierecht bijgestaan. Dit kunnen zaken zijn betreffende onder andere alimentatievraagstukken, echtscheiding, gezag over minderjarigen, omgangs- en bezoekregelingen, ouderschapsplan, naamswijzigingen, onder curatele stelling en onder bewindstelling.

Verena Sakkers

Verena N. Sakkers rondde in 1996 de HEAO af (afstudeerrichtingen Human Recources Management en Management Economie en Recht) en studeerde in 1999 af in Nederlands recht aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Tijdens haar studies was zij onder andere als bestuurslid verbonden aan de Stichting Rechtswinkel Amsterdam en liep zij stage als waarnemend griffier bij de Rechtbank Zwolle-Lelystad. Na een aantal jaren als Arbeidsrechtjurist te hebben gewerkt voor een vakbond en een verzekeraar, is mr. Sakkers sinds maart 2003 bij de rechtbank Amsterdam beƫdigd als advocaat. Zij begon haar loopbaan als advocaat bij Korvinus Abeln Advocaten te Amsterdam. Zij gespecialiseerd in het Ambtenarenrecht & Medezeggenschapsrecht voor de publieke sector, Arbeidsrecht en Personen- en Familierecht. Tevens is zij lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht, Vereniging Ambtenaar & Recht en de Vereniging Familie & Jeugdrecht.

Verena Sakkers

info@sakkersadvocatuur.nl

Bekendmaking openbaar en publiekelijk toegankelijk van registratie rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten