UW SPARRINGPARTNER IN UW CIVIELRECHTELIJK PROCES

VNS Advocatuur is als advocatenkantoor actief in het Amstelland en gespecialiseerd in het personen – en familierecht. Het is een kantoor waar een gedreven professional werkt, die een pro-actieve rol wil spelen in uw civiele proces. Gelegen in het Amstelland ten zuiden van Amsterdam staat het kantoor cliënten bij in civielrechtelijke procedures. VNS Advocatuur heeft jarenlange ervaring op civielrechtelijk gebied en adviseert en procedeert dan ook op een veelvoud aan civielrechtelijke gebieden, met de nadruk op het personen- en familierecht.

VNS Advocatuur staat zowel particulieren als bedrijven bij, onafhankelijk van hun financiële draagkracht. Professionele dienstverlening wordt door de advocaat geboden met hart voor de zaak en oog voor detail. VNS Advocatuur geeft deskundig en helder advies, gebaseerd op ervaring, kennis en creativiteit.

De deur van VNS Advocatuur staat voor u open voor een vrijblijvend eerste consult. Bel voor een oriënterend gesprek of vul het contactformulier in.

Werkwijze en tarieven

Tarieven
VNS Advocatuur treedt betalend op tegen marktconforme tarieven, maar staat ook mensen bij op basis van een toevoeging (“pro deo”). In dat geval betaalt een cliënt slechts een eenmalige eigen bijdrage, welke berekend wordt door de Raad voor Rechtsbijstand. Of u in aanmerking komt voor bijstand op basis van toevoeging is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Aangesloten bij High Trust
Ons kantoor heeft op 14 februari 2017 met de Raad voor Rechtsbijstand een convenant ondertekend voor een samenwerking op basis van High Trust. High Trust is de belangrijkste basis voor samenwerking tussen de Raad voor Rechtsbijstand en rechtsbijstandsverlener. Voor u als rechtzoekende heeft dit als voordeel dat u eerder weet of u voor een toevoeging in aanmerking komt. Op deze wijze kunnen wij u sneller en nog beter van dienst zijn.

Gehele proces
VNS Advocatuur staat cliënten bij in het gehele civiele proces: tijdens hoorzittingen, mondelinge behandelingen, bij de rechtbank en tijdens het hoger beroep bij het gerechtshof of Centrale Raad van Beroep. Voor cassatie zaken bij de Hoge Raad der Nederlanden, of processen tot aan het Europese Hof van de rechten van de Mens (EVRM) wordt u doorverwezen. Ook in klachtzaken bij de Kifid of tuchtzaken wordt bijstand verleend.

RECHTSGEBIEDEN

Mr. Sakkers heeft vanaf de start van haar loopbaan jarenlang een algemene proces praktijk gevoerd. Voordat problemen moeten worden opgelost, worden ze liever voorkomen. Door bemiddeling, heldere en steekhoudende contracten of juiste advisering kan VNS Advocatuur veelal voorkomen, dat cliënten in procedures verzeild raken. Wanneer er onverhoopt toch geprocedeerd moet worden, dan doet VNS Advocatuur dit op een voortvarende en vasthoudende wijze, waarbij de kosten voortdurend in het oog worden gehouden. Er is ruime ervaring in het Algemeen Procesrecht, Ambtenarenrecht, Bestuursrecht, Sociale Zekerheidsrecht, Huurrecht, Incassopraktijk & het Personen- en Familierecht. De nadruk van de praktijk ligt op het Personen – en Familierecht.

Personen- en Familierecht
Diverse particulieren worden door mr. Sakkers in het Personen – en Familierecht bijgestaan in uiteenlopende familierechtkwesties, zoals:
– een echtscheiding of scheiding van tafel en bed;
– het opstellen van een ouderschapsplan;
– alimentatiezaken;
– omgangs en bezoekregeling;
– gezagszaken;
– erkenningszaken;
– gerechtelijke vaststelling vaderschap;
– ontkenning vaderschap;
– voornaamswijziging.

Bestuursrecht
Ambtenarenrecht
Mr. Sakkers beschikt over specifieke kennis en ervaring om u bij te staan in het ambtenarenrecht. Zaken waarin mr. Sakkers u kan begeleiden en/of adviseren zijn bijvoorbeeld kwesties met betrekking tot de aanstelling van de ambtenaar, regelingen rondom de rechtspositie, waaronder het salaris, en zaken rondom ordemaatregelen, plichtsverzuim en het ontslagstelsel.
Sociaal zekerheidsrecht
Ook kan mr. Sakkers u bijstaan in het Sociaal Zekerheidsrecht. Heeft u een geschil met het UWV over uw WW-uitkering, of wil het UWV dat u gaat werken terwijl u arbeidsongeschikt bent? Verdenkt de Sociale Dienst u er ten onrechte van samen te wonen en wordt om die reden uw uitkering gekort? Met al uw problemen en geschillen tegen de gemeenten, de Sociale Dienst, en het UWV kunt u terecht.

Huurrecht
Zowel verhuurders als huurders worden door mr. Sakkers bijgestaan in uiteenlopende huurgeschillen, waaronder beëindiging van het huurcontract, ontruimingsprocedures, wietteeltkwesties, onderhuur, huurincasso’s, maar ook voor het opmaken van huurovereenkomsten en algemene huurvoorwaarden.

Incasso
In deze tijden heeft iedere ondernemer te maken met wanbetalers. Onze strategie is niet alleen gericht op het snel en volledig innen van uw vorderingen, maar ook op het behouden van een goede verstandshouding tussen u en uw debiteur. Indien een debiteur blijft volharden in zijn weigering te betalen, dan kunt u een gerechtelijke procedure starten al dan niet in combinatie met het leggen van beslag op het vermogen van de debiteur.

Verena N. Sakkers

rondde in 1996 de HEAO af en studeerde in 1999 af in Nederlands recht aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Zij werkte onder andere voor de Rechtswinkel in Amsterdam, de Rechtbank in Lelystad en de AbvaKabo in Amsterdam. In 2004 werd zij als advocaat beëdigd voor de Rechtbank Amsterdam en begon haar loopbaan bij Korvinus Abeln Advocaten in Amsterdam, en werkt tegenwoordig zelfstandig in haar eigen praktijk.

ACTOR Advocaten

Kantooradres:

Nijenburg 75
1081 GE Amsterdam
Tel: 020 – 54 00 170

E: sakkers@actoradvocaten.nl

  Je naam

  Je e-mailadres

  Onderwerp

  Je bericht (optioneel)

  ALGEMENE VOORWAARDEN 

  KLACHTENREGELING VAN ONS KANTOOR

  PRIVACYSTATEMENT VAN ONS KANTOOR